شبکه تلویزیونی الجزیره قطر گزارش داد : اقدام دولت جدید آمریکا در خروج نام «انصارالله» از فهرست سازمان تروریستی خارجی این کشور با رد و یا تأیید کارشناسان همراه بوده است و عده‌ای از تحلیگران آن را به توافق‌ هسته‌ای با ایران ربط می‌دهند.