سازمان نجات کودکان اعلام کرد که بسیاری از خانواده‌های افغانستانی که بخاطر جنگ به اوکراین رفته‌اند، در کمتر از یک سال بار دیگر مجبور به کوچ و فرار شده‌اند.