وزارت بازرگانی آمریکا با متهم کردن چند شرکت چینی به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده نظامی آن‌ها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.