دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با فروش یک میلیارد دلار سلاح به قطر موافقت کرده است.