سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره گفت و گوهای راهبردی واشنگتن و مسکو گفت که توافق شد طرفین در چند روز آینده برای بررسی گام های بعدی دوباره دیدار کنند.