دولت آمریکا اعلام کرد که قصد دارد کمک های بشردوستانه به فلسطینی ها را از سر بگیرد.