نماینده آمریکا در سازمان ملل با محکوم کردن آزمایش های موشکی کره شمالی، اعلام کرد تحریم های بین المللی ابزار مهمی برای رسیدگی به تهدید برنامه غیرقانونی موشکی بالستیک پیونگ یانگ است.