یک سخنگوی کاخ سفید گفته آمریکا پیشنهاد اروپا برای میانجی‌گری در گفتگو‌ها با ایران بر سر برجام را پذیرفته است.