ادی راما نخست وزیر آلبانی گفت: فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده در اروپا (SOCEUR) یک مرکز فرماندهی در آلبانی تاسیس می‌کند.