یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته واشنگتن نقشی در گفتگو‌های میان ایران و عربستان سعودی ندارد.