سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که ما همچنان معتقد و علاقه‌مند به بازگشت مشترک متقابل به تعهدات برجام هستیم.