ستاد همکاری بین دستگاهی دولت روسیه و سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا از ایجاد بی ثباتی در سوریه سود برده و با ایجاد تبلیغات منفی، مانع از بازگشت پناهجویان سوری به خانه می‌شود.