لوید آستین وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه شب گفت صرف نظر از اینکه چه طرفی موشکی را که منجر به کشته شدن ۲ نفر در شرق لهستان شد، شلیک کرده، این روسیه است که “مسئولیت نهایی” این حادثه را بر عهده دارد.