بیم و امیدها در آستانه سوم اسفند و پایان ضرب الاجل ایران بر سر برجام و توقف پروتکل الحاقی به اوج خود رسیده است. در همین حال کنفرانس امنیتی مونیخ که قرار است روز جمعه به صورت مجازی برگزار شود، امیدها برای اعلام ناگهانی بایدن برای بازگشت به برجام را دو چندان کرده است.