آمریکا و متحدانش در پی وتوی قطعنامه ضد روسی اخیر از سوی مسکو در شورای امنیت، در پی محکومیت روسیه در نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل هستند تا با تصویب چهارمین قطعنامه توسط کشورهای جهان، مسکو را این بار برای الحاق چهار منطقه محکوم کنند.