وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای دستور داد تا اتباع این کشور و نیز دیپلمات هایی که حضور آنها ضرورتی ندارد هرچه سریعتر از میانمار خارج شوند.