معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان این ادعا که تصمیم‌گیری در زمینه مذاکرات رفع تحریم‌ها به عهده تهران است، در تداوم دخالت واشنگتن در امور داخلی ایران گفت که کشورش به اقدامات ضد ایرانی همراه با شرکا ادامه خواهد داد.