کاخ سفید خطاب به تل‌آویو اعلام کرده که به چراغ سبز اسرائیل برای کنگره جهت دریافت مجوز نیاز دارد.