خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که آمریکا به روسیه اطلاع داده است به پیمان آسمان های باز بازنخواهد گشت.