رئیس جمهور جدید آمریکا قرار است به زودی پیوستن مجدد این کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل را اعلام کند.