سخنگوی وزارت خارجه چین در رشته پیام توییتری با اشاره به اینکه کشور‌های غربی اهمیتی برای مسلمانان قائل نیستند گفت که واشنگتن به دنبال ایجاد شکاف میان چین و جهان اسلام است.