منابع خبری گزارش داده‌اند آمریکا به دنبال جلب حمایت سایر کشور‌ها جهت انتقاد از ایران در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.