سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه پیشرفت های قابل توجهی به دست آورده ایم، گفت: به توافق احتمالی نزدیک هستیم.