دولت ایالات متحده در تلاش برای اِعمال فشار بر مقامات تهران جهت آمدن به پای میز مذاکره بار دیگر تأکید کرد که به ایران برای شرکت در این گفتگوها هیچ «مشوق‌ یکجانبه ای» پیشنهاد نخواهد داد.