پرایس گفت: متاسفانه روسیه هر از گاهی اعلام آمادگی برای مذاکره می‌کند و همزمان حملاتش علیه اوکراین را افزایش می‌دهد.