سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری گفت، کشورش از روسیه خواسته درباره تحرکات نیروهایش در مناطق مرزی خود توضیح دهد.