هم زمان با تشدید اوضاع اقتصادی در انگلیس، تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار نشان می‌دهد که آمار ورشکستگی شرکت‌ها در این کشور به بالاترین حد در نزدیک به ۱۳ سال گذشته رسیده است.