سازمان بهداشت جهانی با در نظر گرفتن مرگ مستقیم و غیرمستقیم ناشی از ابتلا به کرونا، اعلام کرد رقم واقعی می‌تواند دو تا سه برابر ارقام رسمی باشد.