اداره آمار روسیه اعلام کرد، شمار تلفات کرونا در این کشور از زمان آغاز شیوع آن در آوریل سال گذشته میلادی از ۲۰۰ هزار نفر گذشته است.