جو بایدن رئیس جمهوری کنونی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا که هر دو رقیب یکدیگر در انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا بودند اکنون در مصاحبه و همایش هایی بطور تلویحی از قصد و آمادگی حضورد مجدد در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا خبر دادند.