رسانه‌ها از استقرار و آماده باش جنگنده‌های ارتقا یافته «میگ-۳۱» نیروی هوایی روسیه در شمال این کشور جهت دفع هرگونه تجاوز خبر دادند.