بهبود کیفیت هوا احتمال ابتلا به زوال عقل را نیز کاهش می‌دهد.