دولت آلمان تصمیم گرفت مأموریت نیرو‌های خود در عراق را که بخشی از نیرو‌های ناتو برای مقابله با داعش هستند تمدید کند.