وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اخراج سفیر فرانسه از مالی، حضور نظامی اروپا در این کشور باید بررسی شود.