آلمان برای تجهیز سامانه‌های دفاع هوایی ارتش خود قصد دارد از اسرائیل سامانه‌های موشکی پیکان ۳ را خریداری کند.