۴.۵ میلیون دوز واکسن چینی کروناواک به مناطق مختلف برزیل فرستاده شد.