رسانه‌های رسمی الجزایر روز شنبه گزارش دادند که این کشور واکسیناسیون عمومی علیه ویروس کرونا را با واکسن روسی ” اسپوتنیک وی ” آغاز کرده است.