ژرژ مندس، مدیر برنامه کریستیانو رونالدو، بار دیگر مذاکراتش با مدیران چلسی برای انتقال این بازیکن را آغاز کرده است.