نخست وزیر عراق در مراسم رژه نیروهای حشد شعبی عراق حضور یافت.