وزیر بهداشت ترکیه از آغاز روند واکسیناسیون ضد کرونا برای افراد ۱۸ سال به بالا در کشور خبر داد.