حماس اعلام کرد که با دیگر گروه‌های فلسطینی در حال رایزنی برای ایجاد یک راهبرد ملی به منظور مشارکت یافتن همه گروه‌ها در تصمیم‌گیری‌های فلسطین و مقابله با تک روی‌های جنبش فتح خبر داد.