سه روز پیش، ایروان و باکو یکدیگر را به حملات مرزی متهم کردند. همچنین تنش‌ها در امتداد بزرگراه بین المللی ـ که ارمنستان را به ایران وصل می‌کند ـ به وجود آمده که بر اساس توافق آتش بس سه جانبه نوامبر ۲۰۲۰ سران روسیه، ارمنستان و آذربایجان به باکو تحویل داده شد و در آن یک پاسگاه مرزی روسیه برای تضمین تردد آزادانه افراد و وسایل نقلیه ایجاد شده است.