منابع روسی فاش کردند که نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی امروز(پنج شنبه) روند خروج از قزاقستان را آغاز کردند.