در شانگهای، در چالشی نادر و جسورانه برخی از ساکنان حتی خواستار کناره‌گیری حزب کمونیست و رهبر آن، شی جین‌پینگ شدند. این توفان اعتراضات، فشار‌های جدیدی را بر «شی» تنها یک ماه پس از اینکه او برای سومین بار به‌عنوان رئیس حزب انتخاب شد، ایجاد کرد و وضعیت او را به‌عنوان مسلط‌ترین رهبر چین در دهه‌های اخیر به چالش کشید. به گفته بسیاری از ناظران منبع گسترده‌تر عصبانیت، استراتژی «کووید صفر» او است که به دنبال حذف عفونت‌ها با قرنطینه، تعطیلی‌های گسترده و آزمایش‌های انبوه است.