آزمایش موشک هایپرسونیک ارتش آمریکا شکست خورده است.