این در حالی است که صد‌ها غیر نظامی هنوز در میانمار در زندان به سر می‌برند و سرکوب‌های خونین در این کشور همچنان ادامه دارد.