گروهی از سارقان مسلح در نیجریه دو تن از دانشجویانی را که هفته گذشته در یورشی وحشیانه به یک دانشگاه در شمال این کشور ربوده بودند، روز دوشنبه اعدام کردند.