سخنگوی سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی – هندی که روز جمعه مورد حمله قرار گرفت می‌گوید احتمالا او یک چشم خود را از دست خواهد داد.