مشاور امنیتی ملی عراق گفت که دولت عراق به تصمیم پارلمان درباره اخراج نیرو‌های خارجی احترام می‌گذارد و در تلاش است به این پرونده پایان دهد.