رسانه‌های رژیم صهیونیستی خبر داد که رهبر حزب یمینا فردا امکان تشکیل کابینه جدید در سرزمین‌های اشغالی را اعلام خواهد کرد تا پایان دوران نتانیاهو فرا رسید.